Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

ο Άγιος Πορφύριος διαβάζει την συγχωρετική ευχή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου