Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Antonios Art

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου