Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Η ανθρώπινη δικαιοσύνη (εξ ...

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ: Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Η ανθρώπινη δικαιοσύνη (εξ ...: H Δικαιοσύνη τής Ελλάδος δεν έκλεισε στις φυλακές σωματέμπορους και εμπόρους ναρκωτικών.  Επίσης δεν έκλεισε στις φυλακές κλέπτες πολιτικο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου