Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Αγιορειτική απάντηση σε ειρωνικό άρθρο γερμ...

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ: 5486 - Αγιορειτική απάντηση σε ειρωνικό άρθρο γερμ...: Η ΕΛΛΑΔΑ ΖΕΙ. ΒΙΝΤΕΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ FOCUS Πριν από τέσσερα περίπου χρόνια το γερμανικό περιοδικό...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου