Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Ὁ πειρασμός οὔτε τρίχα δέν θά μᾶς πειράζει, ἄν δέν...

Agapi en Xristo: Ὁ πειρασμός οὔτε τρίχα δέν θά μᾶς πειράζει, ἄν δέν...: - Παππού, βοήθησέ με. - Τι έχεις, παιδί μου; μωρέ πολύ τρομαγμένος φαίνεσαι. - Ε, να Γέροντα. ο πειρασμός δεν με αφήνει ήσυχο. Και στον ύπν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου