Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Ἡ ἐμπειρία τῆς ἡσυχίας...

Agapi en Xristo: Ἡ ἐμπειρία τῆς ἡσυχίας...: Σ'ένα μοναχικό ερημίτη έφτασαν μια μέρα κάποιοι επισκέπτες. Τον ρώτησαν: Τι νόημα έχει η ζωή σου στην ησυχία; Ο μοναχός εκείνη τη στιγ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου