Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Drunkenness leads to stumbling ( Saint John Climac...

Agapi en Xristo: Drunkenness leads to stumbling ( Saint John Climac...: Drunkenness leads to stumbling. Pride leads to unholy thoughts. The drunkard will be punished not for his stumbling but for his drunkennes...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου