Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

"Σήμα κινδύνου από την Μητρ. Γλυφάδας για το «Εναλ...

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ: "Σήμα κινδύνου από την Μητρ. Γλυφάδας για το «Εναλ...: (Μητρόπολη Γλυφάδας) Όπως αναφέρει η Μητρόπολη Γλυφάδας σε ανακοίνωσή της σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ξεκινά στο Πολιτιστικ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου