Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Pornography harms children.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου