Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

"Ερμηνεία της λέξεως «ειρήνη» στο Ματθαίον 10, 12-...

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ: "Ερμηνεία της λέξεως «ειρήνη» στο Ματθαίον 10, 12-...: (Νικόλαος Σωτηρόπουλος) «Εἰσερχόμενοι δέ εἰς τήν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν λέγοντες· εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτω (1) . Καί ἐάν μέν ᾖ ἡ οἰκί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου