Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του 2008 “Η Σοβιετική Iσ...

Κόκκινος Ουρανός: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του 2008 “Η Σοβιετική Iσ...: Το ντοκιμαντέρ του 2008 “ The Soviet Story ” - “Η Σοβιετική I στορία” έχει ως θέμα το σοβιετικό κομμουνισμό και την Σοβιετικο-γερ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου