Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Γέροντας Παΐσιος περί Συγχώρεσης: "Ρίξτε το παλιό ...

Γιώργος Ανεστόπουλος: Γέροντας Παΐσιος περί Συγχώρεσης: "Ρίξτε το παλιό ...: - Γέροντα, δεν μπορώ να συγχωρήσω εύκολα τους άλλους. - Εσύ δεν θέλεις να σε συγχωρή ο Χριστός; - Πώς δεν θέλω, Γέροντα; - Τότε, γιατί ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου