Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Θά ἔρθει ἡ φοβερή ἐκείνη ἡμέρα...

Έκτακτο Παράρτημα: Θά ἔρθει ἡ φοβερή ἐκείνη ἡμέρα...: θά ἔρθει ἡ φοβερή ἐκείνη ὥρα... Ἁγίου Μπριαντσανίνωφ Θ ά ἔρθει ἡ φοβερή ἐκείνη ἡμέρα, θά ἔρθει ἡ φοβερή ἐκείνη ὥρα, κατά τήν ὁπ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου