Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Ὁ π. Ἀθανάσιος Σιμωνοπετρίτης μιλάει γιά τόν Γέρον...

Η Ελπίδα της Ελλάδος: Ὁ π. Ἀθανάσιος Σιμωνοπετρίτης μιλάει γιά τόν Γέρον...: Ὁ π. Ἀθανάσιος Σιμωνοπετρίτης μιλάει γιά τόν Γέροντα Πορφύριο πού τοῦ ἔλεγε ὅτι ὅταν βιώνουμε τόν Χριστό δέν ὑπάρχει ἀντίχριστος.  ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου