Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης: Η επιστήμη της συγχώρεσ...

Γιώργος Ανεστόπουλος: Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης: Η επιστήμη της συγχώρεσ...: Μορφωμένος άνθρωπος ο κ. Σταύρος. Με πτυχίο πανεπιστημίου και ξένες γλώσσες και πείρα ζωής. Δυσκολευόταν, όμως, στα πνευματικά. ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου