Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

The Ebola Dictatorship

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου