Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

"Ερμηνεία της λέξεως "δίκαιος" στο Κατά Ματθαίον 1...

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ: "Ερμηνεία της λέξεως "δίκαιος" στο Κατά Ματθαίον 1...: (Νικόλαος Σωτηρόπουλος) «Ἰωσήφ δέ ὁ ἀνήρ αὐτῆς, δ ί κ α ι ο ς ὤν καί μή θέλων αὐτήν παραδειγματίσαι (1) , ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου