Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Γέροντας Πορφύριος: "Μοναστήρι εἶναι καὶ τὸ σπίτι ...

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΗΣ: Γέροντας Πορφύριος: "Μοναστήρι εἶναι καὶ τὸ σπίτι ...: Γιὰ ἀρκετὸ καιρὸ μὲ βασάνιζαν λογισμοί, γιατί νὰ μὴ γίνω κι ἐγὼ μοναχὸς νὰ ἀφιερωθῶ τελείως στὸν Θεό, ἀλλὰ παντρεύτηκα καὶ μὲ τὰ παι...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου