Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Πνεύματος κοινωνία: Η παρουσία του Χριστού με την συνεχή Θεία Κοινωνία...

Πνεύματος κοινωνία: Η παρουσία του Χριστού με την συνεχή Θεία Κοινωνία...:   «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε.. » Ένας άλλος γλυκύς και ειρηνικός τρόπος κάθαρσης του νού είναι  η συνεχής Θεία ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου