Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Σεραφείμ 11-10-14 - ΥΔΩΡ ΕΚ ΠΕΤΡΑΣ 11-10-14 με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ.Σεραφείμ
ΥΔΩΡ ΕΚ ΠΕΤΡΑΣ 11-10-14 με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ.Σεραφείμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου