Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

O Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος είχε πει για την ανθρώπινη Δικαιοσύνη:

O Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος είχε πει για την ανθρώπινη Δικαιοσύνη: 


«Αφ’ότου η ανθρωπίνη Δικαιοσύνη 


καταδίκασε τον Θεάνθρωπο, 


στο πρόσωπό της εγκολάφθηκε ανεξίτηλο στίγμα, 

αιώνιο στίγμα»... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου