Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ - Ο Χριστός μας φανέρωσε τον Θε...

Το Σταυρουδάκι : ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ - Ο Χριστός μας φανέρωσε τον Θε...: Αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, τότε εμείς μένουμε στο σκοτάδι και είναι αδύνατο να δικαιώσουμε τον Θεό βλέποντας τα ατελείωτα παθήματα του...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου