Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙ...

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΗΒΩΝ: Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙ...: Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Δεν είναι και τόσο σπουδαίο πράγμα το να απαλλάξης κάποιον από τον δαίμονα, όσο το να τον απαλλάξης από ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου