Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Παροτρύνω τοὺς ἀνθρώπους νὰ διαβάζουν κανόνες ἁγίω...

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: Παροτρύνω τοὺς ἀνθρώπους νὰ διαβάζουν κανόνες ἁγίω...: Ἅγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης Μετά από δυο χρόνια με κάνανε και πνευματικό.   Σε μια μεγάλη πανήγυρη, που ήταν κόσμος, με πήγαν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου