Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

ΙΣΛΑΜΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ, ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝ...

Έκτακτο Παράρτημα: ΙΣΛΑΜΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ, ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝ...: σχόλιο Γ.Θ : Όταν ο αγαπημένος Γέροντας μιλούσε για την σχέση ισλάμ, Παπισμού και μασονίας κάποιοι έκριναν τα λόγια του ως υπερβολικά ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου