Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Απολύσεις κληρικών;

Από  rizopoulospost.com

Απολύσεις κληρικών;
Χωρίς απάντηση έμεινε η ερώτηση της Αννας Καραμανλή εισηγήτρια της ΝΔ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τις θρησκευτικές κοινότητες και τις ενώσεις τους στην Ελλάδα.
 Η βουλευτής αποκάλυψε ότι βάσει του σχεδίου νόμου της «Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» από το 2006 που έχει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνεται… «να απολυθούν 10.000 κληρικοί εντός δύο ετών και να επιστραφεί η εκκλησιαστική περιουσία εντός 10 ετών χωρίς να ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή η περιουσία, χωρίς να έχει γίνει εκτίμησή της και χωρίς να μας λένε ποιος θα πληρώσει.»
agioritikovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου