Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Ὁ γέροντας Παΐσιος γιά τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας ...

Agapi en Xristo: Ὁ γέροντας Παΐσιος γιά τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας ...: «Ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται» Παροιμ. 3,34 Του θεολόγου, Β. Χαραλάμπους «Οι άνθρωποι σήμερα υπερηφανεύονται για τα πάθη τους», έλεγε ο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου