Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Ισλάμ: μία ανθρωποπαθής "θρησκεία"! Μητρ. Πειραιώ...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Ισλάμ: μία ανθρωποπαθής "θρησκεία"! Μητρ. Πειραιώ...: Ισλάμ: μία ανθρωποπαθής "θρησκεία"! Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ   ...Α ὐτή εἶναι ἡ «θεολογική» βάση τοῦ Ἰ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου