Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή Ιωάννου της Κλίμακος 4 -Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.mp3- π. Αθανασίου Μυτιληναίου


ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

π. Αθανασίου Μυτιληναίου
 

 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 

έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ
 

Κυριακή Ιωάννου της Κλίμακος 4
 
432 09-04-89 Δ΄ Νηστειῶν Ἡ Μετάνοια κατά τόν Ἅγ. Ἰωάννην τῆς Κλίμακος (δ. 30') Λήψη

670 24-03-96 Δ΄ Νηστειῶν Ἡ Μετάνοια κατά τόν Ἅγ. Ἰωάννην τῆς Κλίμακος (δ. 27') Λήψη

493 17-03-91 Δ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 9, 17-31)
Ἡ Ἀνοχή τοῦ Θεοῦ (β΄ ἔκδοσις) (δ. 29') Λήψη
 
559 28-03-93 Δ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 9, 17-31)
Τό πνεῦμα τό ἄλαλον καί κωφόν καί ἡ νέα Γενεά (δ. 28') Λήψη


Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 
που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου