Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

ΕΞΕΔΥΣΑΜΕΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΙΤΑΝΟΣ


Εξέδυσάν με τα ιμάτιά μου 
και ενέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην.
 Έθηκαν επί την κεφαλήν μου, στέφανον εξ ακανθών. 
Και επί την δεξιάν μου χείρα έδωκαν κάλαμον, 
ίνα συντρίψω αυτούς, ως σκεύη κεραμέως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου