Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Χριστοῦ - .mp3 Ομιλίες π. Αθανασίου Μυτιληναίου


Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Χριστοῦ

Ἡ  εἰς Ἅδου Κάθοδος,
ἡ Ἀνάσταση 
καί ἡ Ἀνάληψη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ομιλίες π. Αθανασίου Μυτιληναίου


23 29-04-79 Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος Tοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Ἰ. Χριστοῦ (δ. 62') Λήψη
24 06-05-79 Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος Tοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Ἰ. Χριστοῦ (δ. 54') Λήψη
25 13-05-79 Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος Tοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Ἰ.Χριστοῦ (δ. 55') Λήψη
26 14-10-79 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ α) Εἰσαγωγή - Πῶς πρέπει νά ἀκοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά μελετοῦμε αὐτόν. β) Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (εἰσαγωγή) (δ. 61') Λήψη
27 21-10-79 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κζ΄ 61,63, κη΄ 3-5, Μάρκ. ιστ΄ 1-6, Λουκ. κγ΄ 56, κδ΄ 1-5)
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου (δ. 59') Λήψη
28 28-10-79 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κδ΄ 5-6, Ματθ.η΄ 6-8, Μάρκ. ιστ΄ 6-8)
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου (δ. 60') Λήψη
29 04-11-79 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κδ΄ 9,11,12, Μάρκ.ιστ΄11,12, Ματθ. κη΄9-10)
Ἡ ἀπιστία τῶν Μαθητῶν (δ. 59') Λήψη
30 11-11-79 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κη΄ 11-15, Ἰωάν. κ΄ 1-9)
Ἀνατροπή τῆς θεωρίας περί κλοπῆς τοῦ σώματος τοῦ Ἰησοῦ (δ. 61') Λήψη
31 18-11-79 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. κ΄ 11-18)
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου στή Μαρία (δ. 60') Λήψη
32 25-11-79 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κδ΄ 13-24)
Οἱ δύο πρός Ἐμμαούς μαθητές (δ. 60') Λήψη
33 02-12-79 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Συνέχεια ὁμιλίας «οἱ δύο πρός Ἐμμαούς» (δ. 66') Λήψη
34 09-12-79 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κδ΄ 30-38)
Οἱ δύο πρός Ἐμμαούς μαθητές Ἡ ἐμφάνιση στούς Ἀποστόλους (δ. 60') Λήψη
35 16-12-79 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κδ΄ 39-43, Ἰωάν. κ΄ 20)
Ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου στούς Ἀποστόλους (δ. 60') Λήψη
36 13-01-80 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. κ΄ 19-20)
Ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου στούς μαθητές (δ. 54') Λήψη
37 20-01-80 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. κ΄ 21-27)
Ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου στούς μαθητές - Ἡ ἐμφάνιση μετά ὀκτώ ἡμέρες παρόντος καί τοῦ Θωμᾶ (δ. 60') Λήψη
38 27-01-80 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου μετά ὀκτώ ἡμέρες παρόντος καί τοῦ Θωμᾶ. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου παρά τήν Τιβεριάδα (δ. 58') Λήψη
39 03-02-80 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. κα΄ 7-12)
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου παρά τήν Τιβεριάδα (δ. 61') Λήψη
40 10-02-80 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. κα΄ 13-23)
α) Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου παρά τήν Τιβεριάδα β) Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Πέτρου γ) Λόγοι περί Ἰωάννου. (δ. 57') Λήψη
41 24-02-80 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ά Κορ. ιε΄ 3-8)
Ἄλλες ἀποδείξεις καί μαρτυρίες περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἰδίᾳ δέ τοῦ Ἀπ. Παύλου (δ. 52') Λήψη
42 02-03-80 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κδ΄ 43-49)
Μαρτυρία τῆς Γραφῆς (Π.Δ.) περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐξ ὑποκειμένου ἀπόδειξη (δ. 55') Λήψη
43 09-03-80 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Πράξ. α΄ 6-8, ( Ἴδε Μάρκ. ιγ΄ 31, Ματθ. η΄ 18))
Οἱ τελευταῖοι λόγοι τοῦ Ἰησοῦ (δ. 55') Λήψη
44 16-03-80 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Μάρκ. ιστ΄ 15-18, Ματθ. κ΄ 19-20)
Οἱ τελευταῖοι λόγοι τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου (δ. 55') Λήψη
45 23-03-80 Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κδ΄ 50-52, Μάρκ. ιστ΄ 19, Πράξ. α΄ 9-11)
Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου (δ. 53') Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ
 
Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 

που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου