Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Εξέδυσάν με τα ιματιά μου - Θεόδωρος Βασιλικός


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου