Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή Ιωάννου της Κλίμακος 5 -Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.mp3- π. Αθανασίου Μυτιληναίου


ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

π. Αθανασίου Μυτιληναίου
 

 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 

έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ
 

Κυριακή Ιωάννου της Κλίμακος 5

751 29-03-98 Δ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 9, 17-31)
Ὁ Χριστός καί τά παιδιά (δ. 28') Λήψη
 
794 21-03-99 Δ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 9, 17-31)
«Περί λογισμῶν Βλασφημίας» ἀπό τόν 23ον Λόγον Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος (δ. 26') Λήψη


829 09-04-00 Δ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 9, 17-31)
Μία θεώρησις τῆς θεραπείας ἑνός δαιμονισμένου νέου (δ. 28') Λήψη
 
919 14-04-02 Δ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 9, 17-31)
Τό πνεῦμα τό ἄλαλον καί κωφόν καί ἡ νέα Γενεά (β΄ ἔκδοσις) (δ. 28') Λήψη

Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 
που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου