Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜ._ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ_4.flv


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου