Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Ἡ Δίκη, ἡ Σταύρωση, ἡ Ταφή, ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ - Ὁμιλίες .mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

Τά Πάθη Τοῦ Χριστοῦ

   

Τά Πάθη Τοῦ Χριστοῦ

Ομιλίες  π. Αθανασίου Μυτιληναίου
Ἡ Δίκη, ἡ Σταύρωση, ἡ Ταφή, ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος
 Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
pdf
A/A
ΗΜ/ΝΙΑ
ΧΩΡΙΟΝ
ΘΕΜΑ
ΛΗΨΗ
1
15-10-78
Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κστ΄ 57, Μάρκ. ιδ΄ 58-59)

Εἰσαγωγή - Ὁ Ἰησοῦς πρό τοῦ Ἀρχιερέως καί τῶν συνέδρων (δ. 71')
Λήψη
2
22-10-78
Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κστ΄ 62-66)

Συνέχεια (δ. 55')
Λήψη
3
29-10-78
Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. ιδ΄ 61-,62)

«Εγώ εἰμί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ» (δ. 75')
Λήψη
4
05-11-78
Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κστ΄ 67-68, κζ΄ 3-10)

Μεταμέλεια καί αὐτοκτονία τοῦ Ἰούδα (δ. 56')
Λήψη
5
12-11-78
Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιη΄ 28-36)

Ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου (δ. 59')
Λήψη
6
19-11-78
Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιη΄ 37-38, Λουκ. κγ΄ 5-9)

Ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου (συνέχεια) καί τοῦ Ἡρώδου (δ. 59')
Λήψη
7
26-11-78
Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κγ΄ 13-16, Ματθ. κζ΄ 15-25)

Ὁ Ἰησοῦς πρό τοῦ Πιλάτου (δ. 55')
Λήψη
8
03-12-78
Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιθ΄ 1-9)

Ἡ δίκη τοῦ Ἰησοῦ. Φραγγέλωση ... (δ. 53')
Λήψη
9
10-12-78
Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιθ΄ 10-16)

Ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου- Ἡ καταδίκη τοῦ Ἰησοῦ (δ. 59')
Λήψη
10
17-12-78
Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κζ΄ 32, Λουκ. κγ΄ 27-31)

Πρός τόν Γολγοθᾶ - Οἱ κλαίουσες γυναῖκες (δ. 55')
Λήψη
11
14-11-79
Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κζ΄ 33-36, Ἰωάν. ιθ΄ 23-24)

Ὁ Ἰησοῦς ἐπί τοῦ Σταυροῦ (δ. 57')
Λήψη
12
21-01-79
Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κζ΄ 35-43, Μάρκ. ιε΄ 27-28)

Ἡ Σταύρωση τοῦ Κυρίου (δ. 59')
Λήψη
13
28-01-79
Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κγ΄ 33-43)

Ἡ Σταύρωση καί τά κατ΄αὐτήν συμβάντα Ἡ μετάνοια τοῦ ληστοῦ (δ. 54')
Λήψη
14
04-02-79
Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιθ΄ 25-27, Ματθ. κζ΄ 45)

Ἡ Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ καί ὁ ἀγαπημένος Μαθητής (δ. 61')
Λήψη
15
11-02-79
Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κζ΄ 46-49)

Ὁ Ἰησοῦς ἐπί τοῦ Σταυροῦ (δ. 59')
Λήψη
16
18-02-79
Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιθ΄ 28-30, Λουκ. κγ΄ 46)

Ὁ Ἰησοῦς ἐπί τοῦ Σταυροῦ. «Τετέλεσται» (δ. 52')
Λήψη
17
25-02-79
Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κζ΄ 51-54, Λουκ. κγ΄ 47- 48)

Ὁ Ἰησοῦς ἐπί τοῦ Σταυροῦ (ὁ θάνατος Αὐτοῦ) (δ. 62')
Λήψη
18
11-03-79
Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιθ΄ 31-35)

Ὁ θάνατος τοῦ Ίησοῦ καί ὁ λογχισμός Αὐτοῦ (δ. 59')
Λήψη
19
18-03-79
Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ἡ θεολογία τοῦ Σταυροῦ (θέμα 1ο) (δ. 51')
Λήψη
20
25-03-79
Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ἡ θεολογία τοῦ Σταυροῦ (θέμα 2ο) (δ. 59')
Λήψη
21
01-04-79
Ἡ Ταφή Tοῦ Ίησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιθ΄ 38-42, Ματθ. κζ΄ 57-61, Μάρκ. ιε΄ 42-47)

Ἡ Ταφή τοῦ Ίησοῦ Χριστοῦ (δ. 58')
Λήψη
22
08-04-79
Ἡ Ταφή Tοῦ Ίησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κζ΄ 62-66)

Ἡ Ταφή τοῦ Ἰ. Χριστοῦ - Ἡ ἀσφάληση τοῦ Τάφου (δ. 51')
Λήψη
23
29-04-79
Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος Tοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Ἰ. Χριστοῦ (δ. 62')
Λήψη
24
06-05-79
Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος Tοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Ἰ. Χριστοῦ (δ. 54')
Λήψη
25
13-05-79
Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος Tοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Ἰ.Χριστοῦ (δ. 55')
Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ
 
Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 
που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου