Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης «Το ήθος της Εκκλησίας» (Βίντεο)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου