Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή Ιωάννου της Κλίμακος 3 -Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.mp3- π. Αθανασίου Μυτιληναίου


ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

π. Αθανασίου Μυτιληναίου
 

 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 

έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ
 

Κυριακή Ιωάννου της Κλίμακος 3

179 17-04-83 Δ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 9, 17-31)
Ἡ δαιμονισμένη νέα γενεά μας καί οἱ γονεῖς (δ. 29') Λήψη

270 24-03-85 Δ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 9, 4-29)
Γενεά ἄπιστος καί διεστραμμένη (δ. 27') Λήψη

316 13-04-86 Δ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 9, 17 - 31)
Τά χέρια τῶν ἀνθρώπων (δ. 27') Λήψη

352 29-03-87 Δ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 9, 17-31)
«Ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;» -Ἡ ἀνοχή τοῦ Θεοῦ (δ. 28') Λήψη

390 20-03-88 Δ΄ Νηστειῶν Προβολή Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος (δ. 26') Λήψη

Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 
που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου