Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς…

Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου