Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Agapi en Xristo: Yπερβολική εμπιστοσύνη ( Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρ...

Agapi en Xristo: Yπερβολική εμπιστοσύνη ( Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρ...: Μην έχετε υπερβολική εμπιστοσύνη στην ανώτερη μόρφωση που αποκτήσατε στον κόσμο. Ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε είναι κουλτούρα της πτώσε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου