Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

ΕΓΚΩΜΙΑ ( ΣΤΑΣΕΙΣ Α - Β - Γ ) ΜΕ ΤΑ ΤΟΥ ΑΜΩΜΟΥ


Τροπάρια, ήτοι τά εγκώμια, μετά τού Αμώμου, εις στάσεις τρείς, λέγοντες ανά Στίχον εξ αυτού μεθ' έν έκαστον Τροπάριον
Έυλογητός εί, Κύριε, δίδαξόν με τά δικαιώματά σου.
Μακάριοι οι άμωμοι εν οδώ, οι πορευόμενοι εν νόμω Κυρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου