Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή Ιωάννου της Κλίμακος 2 -Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.mp3- π. Αθανασίου Μυτιληναίου


ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

π. Αθανασίου Μυτιληναίου
 

 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 

έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ
 

Κυριακή Ιωάννου της Κλίμακος 2
 
141 28-03-82 Δ ΄Νηστειῶν
(Ἑβρ. 6, 18-19)
Ἕνα ἄλλο ὄνομα τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι ΕΛΠΙΣ- Μόνον ὁ Χριστός σώζει καί κάθε ὑπαρξιακό πρόβλημα εἰς τόν Χριστόν καταξιώνεται - Ἔξω τῆς Ἐλπίδος αὐτῆς ὑπάρχει ΧΑΟΣ (δ. 22') Λήψη


596 10-04-94 Δ΄ Νηστειῶν
(Ἑβρ. 6, 13-20)
Τό τελευταῖο μας ὀχυρό, ἡ Ἐλπίδα (δ. 28') Λήψη
Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου