Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Μεγάλη Τρίτη 2 - Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

   
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
    Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος  π. Αθανασίου Μυτιληναίου
Μεγάλη Τρίτη  2

01-04-91 Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Τιθόη)
Πῶς νά φυλάξω τήν καρδιά μου; (δ. 27') Λήψη

25-04-94 Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 22, 23-33)
Ἡ ὕπαρξις καί ἀθανασία τῆς ψυχῆς (δ. 29') Λήψη

21-04-97 Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 22,15-48, 23,1-39)
«Ἔξεστι δοῦναι κηνσόν καίσαρι ἡ οὗ;» (δ. 26') Λήψη

13-04-98 Ὄρθρος Μ. Τρίτης Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (μέρος β') (δ. 27') Λήψη

Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 


που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου