Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Μεγάλη Τρίτη 2 - Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

   
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
    Ὁμιλίες Μεγάλης Ἑβδομάδος  π. Αθανασίου Μυτιληναίου
Μεγάλη Τρίτη  2

01-04-91 Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Τιθόη)
Πῶς νά φυλάξω τήν καρδιά μου; (δ. 27') Λήψη

25-04-94 Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 22, 23-33)
Ἡ ὕπαρξις καί ἀθανασία τῆς ψυχῆς (δ. 29') Λήψη

21-04-97 Ὄρθρος Μ. Τρίτης
(Μάτθ. 22,15-48, 23,1-39)
«Ἔξεστι δοῦναι κηνσόν καίσαρι ἡ οὗ;» (δ. 26') Λήψη

13-04-98 Ὄρθρος Μ. Τρίτης Ἡ προσευχή κατά τόν Ὅσιον Νεῖλον τόν ἀσκητή (μέρος β') (δ. 27') Λήψη

Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 


που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου