Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας 2 -Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.mp3- π. Αθανασίου Μυτιληναίου


ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

π. Αθανασίου Μυτιληναίου


 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 

έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ


Κυριακή Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας 2
317 20-04-86 Ε΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 10, 32 - 45)
Ὁ Μέγας καί ὁ Πρῶτος (δ. 28') Λήψη


391 27-03-88Ε΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 10, 32-45)
Ἡ ἀξία τῆς προφητείας (δ. 29')Λήψη

433 16-04-89 Ε΄ Νηστειῶν
(Μάρκ.10, 32-45 )
Ἡ Ἀγανάκτησις (δ. 30') Λήψη
560 04-04-93 Ε΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 10, 32-45)
Ἡ Ἀγανάκτησις (β΄ ἔκδοσις) (δ. 29') Λήψη
871
01-04-01
Ε΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 10, 32 -45)

Ἡ ἀγανάκτησις (δ. 25')
Λήψη
 Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 
που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου