Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας 3 -Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.mp3- π. Αθανασίου Μυτιληναίου

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
π. Αθανασίου Μυτιληναίου

 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 
έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ

Κυριακή Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας 3
597
17-04-94
Ε΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 10, 32-45)

Μαρτυρικές ἀναβάσεις (δ. 24')
Λήψη

752
05-04-98
Ε΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 10, 32-45)

Ὁ Κύριος καταρτίζει τούς Μαθητάς του (δ. 28')
Λήψη
920
21-04-02
Ε΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 10, 32-45)

Ὁ Κύριος καταρτίζει τούς μαθητάς του (β΄ ἔκδοσις) (δ. 29')
Λήψη
 
830
16-04-00
Ε΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 10, 32-45)

Μιά παρανοημένη ἀνθρώπινη τάσις (δ. 24')
Λήψη

 Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου,  που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου