Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας 1 -Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.mp3- π. Αθανασίου Μυτιληναίου


ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
π. Αθανασίου Μυτιληναίου

 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 
έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ


Κυριακή Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας 1
96 12-04-81 Ε΄ Νηστειῶν
(Μαρκ. 10, 32-45)
Προφητεία τοῦ Κυρίου διά τό Πάθος καί συνανάβασις εἰς τό Πάθος (δ. 24') Λήψη

142 04-04-82 Ε΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 10, 35-45)
Ἡ φιλοδοξία (δ. 25') Λήψη

180 24-04-83 Ε΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 10, 32-45)
Τί ζητᾶ ὁ Κύριος ἀπό μᾶς (δ. 24') Λήψη
 
226 08-04-84 Ε΄ Νηστειῶν Ἡ κατάνυξις καί τά δάκρυα (Ἀπό τόν βίον Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας) (δ. 26') Λήψη

271 31-03-85 Ε΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 10, 32-45)
Τό δικό μου τό θέλημα (δ. 27') Λήψη
494 24-03-91 Ε΄ Νηστειῶν
(Μάρκ.10, 32-45)
Τό δικό μου τό θέλημα (β΄ἔκδοσις) (δ. 26') Λήψη

 Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, 
που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου