Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Η ISIS κόβει κεφάλια χριστιανών και κανείς δεν το ...

Κόκκινος Ουρανός: Η ISIS κόβει κεφάλια χριστιανών και κανείς δεν το ...: Jonathon van Maren ( LifeSiteNews ) / ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν η Ημέρα των Ευχαριστιών στον Καναδά, ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου