Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Αν έχεις απορία...

lllazaros: Αν έχεις απορία...: Η προσευχή είναι έργο τόσο μεγάλης σημασίας στην πνευματική ζωή που, εάν κανείς ήθελε να λύσει την απορία του κατά πόσο βρίσκεται στην ο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου