Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Δάκρυσε η εικόνα του Αγίου Τσάρου Νικολάου. βίντεο...

Έκτακτο Παράρτημα: Δάκρυσε η εικόνα του Αγίου Τσάρου Νικολάου. βίντεο...: σχόλιο Γ.Θ : Για εμάς τους Ορθόδοξους δεν υπάρχει πεπρωμένο. Αν ζούμε εν Μετανοία, δεν θα καταστραφούμε ούτε εμείς ούτε οι Ρώσοι. Την κ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου