Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου: Με προσευχή, νηστεία και μετά...

Ορθόδοξα Ωφελήματα: Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου: Με προσευχή, νηστεία και μετά...: Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου:  Με προσευχή, νηστεία και μετάνοια έρχεται η Χάρις. Μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία μποροῦν νὰ γίνουν τὰ μεγαλύτερα ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου