Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Όσιος Πορφύριος: Όταν η ψυχή μας είναι αγιασμένη, ...

Ορθόδοξα Ωφελήματα: Όσιος Πορφύριος: Όταν η ψυχή μας είναι αγιασμένη, ...: Όσιος Πορφύριος: Όταν η ψυχή μας είναι αγιασμένη, ακτινοβολεί το καλό Ο άνθρωπος έχει τέτοιες δυνάμεις, ώστε να μπορεί να μεταδώσει...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου